Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100%.  Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae.

Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Do danas nije razvijeno cjepivo protiv ASK te nema drugog načina iskorjenjivanja u slučaju pojave ASK, osim provedbe strogih mjera kontrole, uključujući usmrćivanje domaćih svinja na zaraženim gospodarstvima.

Na županijskoj koordinaciji Osječko-baranjske županije održanoj 13. listopada 2023. godine objavljeno je da:

do 31.10. 2023. svi posjednici svinja 0., 1., i 2. kategorije MORAJU izvršiti klanje svinja i preradu svinjskog mesa, u suprotnom gube pravo na naknadu štete.

Prekategorizacija gospodarstava u višu kategoriju moguća je uz ispunjavanje potrebnih uvjeta do 31.10.2023.

Od najvažnijih mjera pri sprečavanju afričke svinjske kuge izdvajamo sljedeće:

  • strogo pridržavanje propisa o označavanju, premještanja i prometu životinja
  • svi posjednici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama
  • zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom
  • veterinaru je potrebno prijaviti svaku svinju koja pokazuju znakove bolesti, uginuća domaćih svinja i nađenih uginulih divljih svinja
  • obavezno je testiranje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja radi isključivanja ASK
  • posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

Plakat
Letak 1
Letak 2