Općinski načelnik Dražen Tonkovac, pokrenuo je inicijativu za pristupačnije i svrhovitije upravljanje velikom salom Hrvatskog doma u Čepinu; uvažavajući primjedbe mještana na visoku cijenu iznajmljivanja i razinu opremljenosti Sale krenulo se sveobuhvatno rješavanje ovog problema.

Temeljem odluke općinskog vijeća općine Čepin Sala je vraćena na upravljanje općinskoj upravi, a ujedno su doneseni kriteriji o načinu upravljanja i iznajmljivana Sale (preslika odluke u privitku).

Napominjemo da je cijena najma sale upola niža od dosadašnje, a općina Čepin planira uložiti dodatna sredstva u održavanje i opremanje Sale. Svi zainteresirani se mogu javiti u općinsku upravu Čepin.

Odluka o visini najma – Hrvatski dom (.PDF)