Vođenje brige o očuvanju okoliša Općina Čepin započela je organiziranjem Zelenih čisti. No, ove se godine želi još više staviti naglasak na važnost recikliranja i zbrinjavanja otpada. Tako su nabavljene plave kante, te se krenulo u pilot projekt nabave kompostera.

Kako svi ti projekti nisu previše zanimali mlađu populaciju, Općina Čepin odlučila je u sve to dodati malo kreativnosti. Tako su danas u osnovnim školama na području općine te vrtića u Čepinu, podijeljene kante za smeće u obliku životinja: žabe, mede i delfina. Djeca su ovu ideju dočekali s oduševljenjem i porukom kako jedva čekaju da projekt i započne.

„Važno je da se djecu uči o očuvanju okoliša. Ovo je samo jedan od načina kako započeti gledati u tom smjeru i biti će ih još. Na kantama će biti oznaka koji će se točno otpad u njima zbrinjavati pa će tako djeca učiti i o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada“ – rekao je načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac te naglasio kako su naručeni i koševi za smeće koji će biti postavljeni po općini.