VI. Sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN će se održati u ponedjeljak , 14. prosinca  2009. godine u 18:00 sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105. U nastavku pročitajte dnevni red.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 04. i 05. sjednice Općinskog vijeća
  2. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Čepin za 2009. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Čepin za 2010. godinu sa planovima i programima za društvene djelatnosti, sport i komunalne djelatnosti
  4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2010. godinu.
  5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije odvoženja i deponiranja komunalnog otpada
  6. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Slavko Karačić