Objavu javne rasprave možete preuzeti ovdje Objava javne rasprave .PDF

Uvid u tekst prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin možete preuzeti ovdje VII. IiD-PPUO Čepin-P .PDF