Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 13. lipnja 2018. donijelo je Odluku o financiranju za projektni prijedlog „Izgradnja reciklažnog dvorišta u cilju smanjenja divljih odlagališta i količine miješanog otpada u Općini Čepin“.

Ovom odlukom o financiranju 84,99% prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda odobreno je ukupno 2.636.131,80 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta u Općini Čepin.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta očekuju se višestruke koristi : mogućnost prikupljanja problematičnog (opasnog) otpada, smanjenje divljih odlagališta i količina glomaznog otpada, mogućnost odlaganja razvrstanog otpada – otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila (što će u konačnici rezultirati i manjim računima za odvoz smeća), a iznad svega čistiji, zdraviji i ljepši okoliš u našoj općini!

Općini Čepin u samo mjesec dana, kroz 4 projekta odobreno je više od tri milijuna kuna što dovoljno govori o kvaliteti i prepoznatljivosti projekata koje Općina Čepin prijavljuje!