Na inicijativu osnovnih škola i brojnih sumještana, a u suradnji s općinom Čepin pristupilo se rješavanju ovog problema; zakonitog i sigurnog prometovanja i parkiranja u neposrednoj blizini čepinskih osnovnih škola.

Izrađen je elaborat koji uređuje navedenu problematiku, te se krenulo u realizaciju sa željom da omogućimo našim sumještanima s početkom nove školske godine sigurno dovođenje prvašića u školu, odnosno da se vozila mogu parkirati na uređenim prostorima, a ne kao do sada na zelenim površinama.

Trenutno se izvode pripremni građevinski radovi (produbljivanje kanala) u dužini od sto metara, a u neposrednoj blizini obiju  škola. U prvoj fazi, kanali će se zacijeviti i nasuti tucanikom.

Molimo sumještane za razumijevanje tijekom izvođenja radova, odnosno uvažavanje objektivnih okolnosti, jer ovo je samo jedan u nizu projekata koji doprinose kvalitetnijem životu naših sumještana.