Temeljem članka 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 30/18.) u pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za stanovanje obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Ovim putem pozivamo mještane koji su korisnici Centra za socijalnu skrb da podnesu zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne naknade  najkasnije do 1. ožujka 2019. godine. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, a uz zahtjev je potrebno priložiti:

– presliku Rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu izdanu od strane Centra za socijalnu skrb

– preslika odreska posljednje primljene zajamčene minimalne naknade

– osobna iskaznica, na uvid

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade možete preuzeti ovdje.