Jučer su započeli radovi na izradi konzervatorske studije za uređenje srednjovjekovne utvrde Korođ (Zidine). Općina Čepin vlasnik je spomenutog dobra, a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara dužna je skrbiti o istoj na Zakonit način, kako bi to bilo izvedivo, Hrvatski restauratorski zavod, restauratorski odjel Osijek započeo je pripremne radove za izradu studije.

Rok za završetak radova je do konca godine, vrijednost istih je 70.000,00 kuna, a u cijelosti ih osigurava Ministarstvo kulture RH.

Konzervatorska studija prva je stepenica ka kvalitetnijem valoriziranju ovog najznačajnijeg kulturnog dobra na području općine Čepin.