Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinu Čepin za 2015. godinu – (.PDF)

TABLICA 1. – SISTEMATIZACIJA RADIH MJESTA OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE ČEPIN (TRENUTNO ZAPOSLENO) – (.PDF)
TABLICA 2. – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINU ČEPIN ZA 2015. GODINU – (.PDF)