Volonterski centar iz Osijeka u suradnji s LAG-om Vuka – Dunav proveo je edukaciju na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, a njezin je glavni cilj unaprjeđenje kompetencija mladih u svrhu uključivanja u rad svoje zajednice i doprinosa njezinu razvoju.

Ivana Blažević i Mihaela Mak, naše sumještanke iz Čepina uspješno su usavršile svoja znanja i vještine koje će nadamo se koristiti pri korištenju EU fondova, odnosno pri planiranju, pripremi i provedbi projekata.

Očekujemo da će se i ubuduće  LAG-a Vuka – Dunav organizirati edukacije za mlade, poduzetnike, poljoprivrednike,… , te da će se na iste odazvati još više naših sumještana.

Foto: opcina-antunovac.hr