Završna konferencija projekta Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone Čepin održana je u petak, 29. listopada 2021. godine u Sali Hrvatskog doma u Čepinu.

Uzvanike je uvodno pozdravio i uveo u konferenciju zamjenik načelnika Općine Čepin Ivan Žeravica. Za projekt kojim nešto više od 22 ha obradive površine pretvoreno u gospodarski izuzetno korisnu površinu, a to je površina koju će koristiti naši poduzetnici, zahvalio je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskim vodama, tvrtki Urednost d.o.o., HEP Plinu odnosno svim sudionicima koji su omogućili da Zona izgleda ovako kako izgleda danas.

Općinski načelnik Dražen Tonkovac izrazio je zadovoljstvo da se nalazimo na završetku prekrasnog projekta – izgradnje Gospodarske zone Čepin. „2013. godine, kada sam postao načelnik, prvi zadatak mi je bio gospodarstvo u općini Čepin. Razvoj obrta i poduzetništva na područjima svih jedinica lokalne samouprave ono je što nas može zadržati na ovim prostorima i smanjiti intenciju iseljavanja koja je pojačano prisutna od ulaska Hrvatske u EU. Ovo je bio „zadnji voz“, 2017. godine kad smo prijavili projekt na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Samo 50-ak općina i gradova, od ukupno 556, potpisalo je tada ugovore o sufinanciranju izgradnje poduzetničkih zona. Trebala je 21 godina da se Zona izgradi. Mi kad smo došli 2013.godine u Općinu, vidjeli smo da nemamo ništa, osim idejnog projekta. 2016. godine dobili smo građevinsku dozvolu, 2017. smo aplicirali na natječaj, 2019. smo potpisali ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je projekt financiralo sa 7,3 milijuna kuna, zatim i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, koje prati sve projekte financirane iz fondova EU i koji su nam financirali dodatnih 2,7 milijuna kuna – skoro 10 milijuna kuna na investiciju od 13 milijuna kuna za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture.

Fekalna odvodnja i pitka voda financirana je od strane Hrvatskih voda (1,5 milijuna kuna), od čega je bilo 20% od naših sredstava, 1,5 milijun kuna Općina je platila zakup snage električne energije a 1,2 milijuna kuna investicija je HEP plina za izgradnju plinovoda.

Geopozicijski imamo najbolju zonu u Osječko-baranjskoj županiji, povezani smo autocestom, državnom cestom, željeznički kolodvor je blizu, a u budućnosti je planiran i  željeznički kolosijek C5 uz autocestu – jedan kolosijek stoji u prostornom planu i treba doći u našu zonu.

Zainteresiranost gospodarstvenika za zonu je velika, želimo prije svega da naši domaći poduzetnici izmjeste svoje poslovanje iz stambenog dijela naselja, jer su poslovanje toliko razvili, da ne pripadaju više biti u stambenom dijelu naselja. Generirat će se definitivno zaposlenost, a kroz zaposlenost, prirezi i porezi i sve ono što generira povećanje proračuna. Imamo oko 400 poduzetnika i obrtnika koji posluju na području općine Čepin.“

Pozdravio je i predstavnike Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU-a) i voditeljicu projekta kojoj je zahvalio na nadzoru i kontroli na d provođenjem projekta.

„Veliko je srce Čepina. Donošenjem Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin, donijeli smo takve kriterije da sve beneficije za zapošljavanje u Zoni uživaju ne samo mještani općine Čepin, već i mještani susjednih općina Vuka i Vladislavci.“

Nadalje, načelnik je rekao i kako bez tima koji je u Općini Čepin zadnjih 8 godina, koji se razvija, bez entuzijazma i našeg slavonskog inata nema ni rezultata svih projekata, pa tako i ovog ne bi bilo. „Drago mi je da smo od  svih projekata koje smo realizirali dovršili ovaj projekt koji je bio prvi na ljestvici mojih političkih ciljeva.“

Nadzorni inženjer projekta, gospodin Hrvoje Dragovan, ispred tvrtke RDC d.o.o., iznio je tehničke pojedinosti projekta čija se izgradnja sastojala od pet dijelova:

  • odvodnje i vodovoda – izgrađena kompletna vodovodna mreža, 2,5 km vodovoda zajedno s hidrantskom mrežom
  • sanitarno-fekalna kanalizacija s jednom prepumpnom stanicom, i spoj na sustav odvodnje
  • plinovod, 2,5 km
  • spajanje električne energije u Zoni
  • manipulativne površine i oborinska odvodnja; manipulativnim površinam je dobivena kompaktna cjelina – širina kolnika 6 m sa pripadajućim bankinama i pješačkim stazama –1,3  km kolničkih površina,  2 km pješačkih staza i ispred ulaza u Zonu biciklističko – pješačka staza duljine 550m, te parking za osobna vozila
  • Zona je osvjetljena javnom rasvjetom

Konzultant na provedbi projekta Goran Kovačević, zahvalio je općini Čepin na ukazanom povjerenju za pisanje ovako zahtjevnog projekta, ali je zadovoljan realizacijom projektima.  Zahvalio je svim sudionicima projekta – Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije, Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje i gospođi Marijani Dizdar te svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.

Obraćanje je završio riječima „To je to. Uspjeli ste!“

Konferencija je završila prikazivanjem filma o razvojnim projektima Općine Čepin.