Dana 25. ožujka 2015. godine Općinu Čepin zajedno sa svojim suradnicima posjetio je župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić. Tema sastanka bili su planovi općine za ovu godinu te na koji bi način županija mogla pomoći svojim financijskim sredstvima u ostvarenju tih planova tj. projekata.

S obzirom na to da je Općina Čepin priredila veliki broj projekata koje namjera provesti, bilo je dosta tema o kojima se trebalo raspravljati. Neke od glavnih tema bile su: Nastavno-sportska dvorana, kružni tok, parkiralište kod Doma zdravlja, izgradnja dječjeg igrališta kod O.Š. Vladimir Nazor, Vuka te izgradnja ceste koja bi povezala mjesta Beketince i Čepinske Martince.

Kao važniji zaključci sastanka bili su da se projekt izgradnje kružnog toka odredi kao prioritetan, dok za izgradnju nastavno-sportske dvorane nemaju dostatna financijska sredstva. Prijedlog je da se Općina obrati Ministarstvima za pomoć. Što se tiče ostalih projekata, pokušat će se naći dostatna sredstva za potrebna sufinanciranja.

Načelnik Dražen Tonkovac, donačelnik Ivan Žeravica zajedno sa svojim suradnicima na kraju se zahvalio županu na dolasku te kako se nada da će se uspješna suradnja sa županijom i dalje nastaviti.