Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i točke 9. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, dana 27. veljače 2018. godine, objavljuje

OBAVIJEST o mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Obavještava se natjecatelj koji je podnio ponudu u postupku pisanog javnog nadmetanja na javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, kako će se javno otvaranje ponude održati u prostorijama općinske vijećnice Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) s početkom u 12,00 sati.

Tekst Obavijesti možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 28. veljače 2018. godine, utvrđuje

Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276

Tekst Zapisnika možete preuzeti ovdje.
Tekst prijedloga Odluke možete preuzeti ovdje.

Općina Čepin sukladno članku 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godinu. Svi mještani općine pozvani su dati mišljenje, prijedloge i primjedbe o nacrtu.

Uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti i u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, od 10,00 do 14,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt mogu se upisati u obrazac na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Čepin do 28. ožujka 2018. godine.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju u vezi donošenja Plana gospodarenja otpadom možete preuzeti na obrascu ispod ili u prostorijama Općine Čepin.

Obrazac (.docx)

Čepin PGO (.pdf)

lokalni izbori 2021

BannerWeb Naslovnica

 

Najčitanije