Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.). Ovo Izvješće izrađeno je sukladno odredbama članka 103. Zakona.

Izvjesce ID UPU Plandiste 1