Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi općinskom načelniku Općine Čepin IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu) po Javnom natječaju za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

IZVJEŠĆE (.PDF)