Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), općinski načelnik Općine Čepin, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Rok za prijavu na navedeni javni natječaj je zaključno s 04. listopada 2021. godine

JAVNI NATJEČAJ (.PDF)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (.PDF)