Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca (objavljen u „Narodnim novinama“, broj 103/2021 od 24. rujna 2021. godine, te na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, utvrdilo je da pisanom testiranju (pismena provjera znanja) i provjeri sposobnosti (rad na računalu) mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (.PDF)