Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi Javnog natječaja za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, na radno mjesto pomoćni djelatnik spremačica – dostavljač, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca (objavljen u „Narodnim novinama“, broj 150/2023 od 15. prosinca 2023. godine, te na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, Kralja  Zvonimira 105, 31431 Čepin), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

POZIV (.PDF)