Z A P I S N I K o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata usmeno testiranje (intervju) po Javnom natječaju za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin

ZAPISNIK (.PDF)