Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na radno mjesto pomoćni djelatnik spremačica – dostavljač, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi pročelniku Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu) 

po Javnom natječaju za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin na radno mjesto pomoćni djelatnik spremačica – dostavljač, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

IZVJEŠĆE (.PDF)