Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam namještenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, utvrđuje LISTU KANDIDATA prijavljenih za radno mjesto -pomoćni djelatnik spremačica – dostavljač, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, te čija je prijava pravodobna i uredna

LISTA KANDIDATA (.PDF)