Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i asocijalnu skrb Općine Čepin, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika/ice na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepinna radno mjesto:

– pomoćni djelatnik spremačica – dostavljač,

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Rok za prijavu na navedeni javni natječaj je zaključno s 27. prosinca 2023. godine

JAVNI NATJEČAJ (.PDF)

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA (.PDF)