Na temelju članka 23. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16., 6/16. i 19/23.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 1341 („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/23.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 1341 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 07. srpnja 2023. godine, utvrđuje Z A P I S N I K sa 1. sjednice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepin, k.č.br. 1341

Tekst Zapisnika u cijelosti možete preuzeti ovdje