Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), ), članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst),

članka 14. stavka 1. podstavka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Čepin KLASA: 940-01/18-01/4, URBROJ: 2158/05-18-1 od 15. ožujka 2018. godine, općinski načelnik Općine Čepin, donosi

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin

Tekst javnog natječaja u cijelosti kao i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda: 26.3.2018. godine