Ovim putem obavještavamo Vas da je Hrvatski sabor usvojio Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) kojim se od 01.01.2018. godine ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor, a uvodi porez na nekretnine.

Po novom Zakonu porez na nekretnine plaćaju VLASNICI ili korisnici ukoliko je ta obveza prenesena ugovorom i to za:

 • stambeni prostor, uključujući i kuće za odmor
 • poslovni prostor (prostor gdje se obavlja djelatnost, bilo trgovačkih društava, obrtnika, iznajmljivača, ugostiteljstvo, OPG – farme, staje, skladišta, proizvodnja i kušanje vina i sl.),
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori u službi stanovanja (ljetne kuhinje, zimski vrtovi i sl.)
 • ostali prostori bez namjene (stambeni i poslovni objekti koje ne služi stalnom stanovanju/korištenju),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja (zemljište koje ispunjava uvjete za građenje – posjeduje važeći akt o gradnji ili se na istom nalaze ostaci građevine.

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.

S obzirom da je novim Zakonom uvedena obveza plaćanja poreza i za nekretnine koje su stare i koje zbog dotrajalosti nije bilo moguće koristiti, Zakonom su za takve građevine uvedeni koeficijenti čime bi za takve objekte porez bio znatno niži.

Stoga se površina nekretnine množi između ostalog s koeficijentima koji određuju:

 • namjenu, stanje nekretnine, dob nekretnine, godinu izgradnje , odnosno stanje rekonstrukcije nekretnine.
 • Kako bi se na nekretninu primijenili svi navedeni koeficijenti (čime se snižava iznos obveze poreza), vlasnik nekretnine mora dati podatke o objektu u svom vlasništvu.
 • Ukoliko vlasnici ne daju podatke o svom objektu Zakonom je propisano da će se obveza utvrditi prema poznatim podacima općine, ali primjenjujući najviše koeficijente, s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob.
 • Općina Čepin svjesna je stanja objekata na svom području – posebno broju objekata koji se zbog dotrajalosti ne mogu koristiti, a po novom Zakonu o lokalnim porezima i za njih će se plaćati poreze. Sukladno navedenom, pozivamo vlasnike objekata na dostavu podataka o stanju svojih objekata, kako bismo porez mogli utvrditi što realnije i ispravnije, primjenjujući korektivne kriterije.
 • PODATKE O NEKRETNINI – POPUNJENI UPITNIK (U PRILOGU) MOLIMO DOSTAVITE U OPĆINU ČEPIN ZAKLJUČNO DO KOLOVOZA 2017. GODINE, OSOBNO, POŠTOM ILI NA mail: opcina@cepin.hr, kako bismo iste mogli usporediti s postojećom evidencijom, te kako bi se isti mogli nadopuniti ukoliko je potrebno, do zadnjeg propisanog roka 31. listopada 2017. godine.
 • listopada je zadnji rok do kada stranka može dostaviti podatke o svojoj nekretnini, a koji bi se primijenili za obračun od 01.01.2018., u suprotnom ćemo biti primorani u obračunu primijeniti najviše koeficijente.
 • Kako iznos poreza na nekretnine ovisi upravo o podatcima koje se traže od vlasnika, molimo Vas još jednom na popunjavanje upitnika.
 • Za sve upite oko popunjavanja i dostave obrazaca možete nam se obratiti na tel. 031/381-232 ili mail-om: opcina@cepin.hr.

Izjava – porez na nekretnine (.PDF)

Primjer popunjene izjave (.PDF)

PROČELNIK
Tomislav Kuna dipl.oec.