Temeljem članka 41. Odluke o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci i Čokadinci (“Službeni glasnik Općine Čepin”, broj 11/22.), objavljuje se JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci i Čokadinci u 2022. godiniPredmet javnog poziva je podnošenje prijava mladih obitelji za ostvarenje financijske potpore  za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci i Čokadinci u 2022. godini.Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji će se financirati kroz slijedeće potpore:

  1. 1. Financijska potpora mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja stambenog pitanja na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci ili Čokadinci;
  2. 2. Financijska potpora mladoj obitelji za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci ili Čokadinci;
  3. 3. Financijska pomoć mladoj obitelji za adaptaciju stambenog objekta na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci ili Čokadinci.

Korisnik potpore je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć po jednoj od prethodno navedenih potpora temeljem predane prijave, a član je mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ovog Javnog poziva, je bračna ili izvanbračna zajednica koja rješava svoje stambeno pitanje, a koju čine podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da u trenutku podnošenja uredne prijave na raspisani javni poziv nisu stariji od 40 godina života.

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj te samohrani roditelj.

Pojedini izrazi u smislu ovog Javnog poziva imaju sljedeće značenje:

– Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

– Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

– Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete).

Podnositelju nije dopušteno koristiti više potpora iz ovog Javnog poziva.

Korisnicima prava na potporu se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Čepin ili Republici Hrvatskoj.

Korisnici prava na potporu mogu imati prebivalište izvan područja Općine Čepin pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području Općine Čepin u naseljima Beketinci, Čepinski Martinci ili Čokadinci.

Prijava na javni poziv podnosi se Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin u pisanom obliku na propisanom obrascu prijave. Obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti ovdje ili u Općini Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin.

Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava predviđenih ovim pozivom.

Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin

S naznakom

“Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji – zahtjev u 2022. godini”

Dodatne informacije možete dobiti u Općini Čepin, 031 381 230.

JAVNI POZIV

OBRAZAC P-1

OBRAZAC P-2

OBRAZAC P-3

OBRAZAC I-1

OBRAZAC I-2

OBRAZAC I-3

OBRAZAC I-4

OBRAZAC I-5