Na temelju članka 17. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-pročišćni tekst), općinski načelnik Općine Čepin objavljuje  JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Zahtjevi se podnose zaključno s 13. siječnjem 2021. godine.

Javni poziv

Odluka o davanju stanova u najam

Zahtjev za davanje stanova u najam

Izjava – stanovi

SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U SVRHU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU STANOVA U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN U NAJAM