Općinski načelnik Općine Čepin, temeljem članka 21. stavak 1. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 19/20.), a na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, utvrđuje PRIJEDLOG Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Tekst Prijedloga Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam možete preuzeti ovdje