Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin od 08.08.2022. godine i članka 50. stavka 1. točke. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, raspisuje  NATJEČAJ za prijam u radni odnos odgojitelja/ice.

Broj traženih radnika: 2
Mjesto rada: Čepin, Osječko-baranjska županija
Vrsta zaposlenja: na neodređeno, novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Način rada: 1. i 2. smjena
Probni rad: da – u trajanju 6 mjeseci
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 08.08.2022. godine
Natječaj vrijedi do: 16.08.2022. godine

Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati/tkinje moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati za odgojitelja djece mora ispuniti uvjet završenog studija odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

  1. završih preddiplomski sveučilišni studij,
  2. završen preddiplomski stručni studij,
  3. završen studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
  4. završen diplomski sveučilišni studij,
  5. završen specijalistički diplomski stručni studij.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz prethodnog stavka, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

Osoba iz prethodnog stavka prilikom prijave na natječaj dužna je dostaviti dokaz / dati Izjavu da nije bila zaposlena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja (Izjava da nije bila zaposlena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću).

Pogledajte cijeli dokument natječaja (.PDF)