Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ:2158/1-02-21-6, od dana 25. svibnja 2021. godine prema kojem je proglašeno stanje prirodne nepogode – mraz na području gradova: Belišće, Osijek i Valpovo, te općina: Antunovac, Čepin, Draž, Drenje, Erdut, Ernestinovo, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Magadenovac, Petlovac, Popovac, Strizivojna, Viškovci i Vladislavci za VOĆARSKE KULTURE.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom mraz  kojom su na području općine Čepin nanijete velike materijalne štete na voćarskim kulturama, da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode, odnosno do 02. lipnja 2021. godine. Naknadne prijave neće se uzimati u obzir.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u pisarnici Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105.

Obrazac možete preuzeti u pisarnici ili preuzeti na linku ispod:

Obrazac prijave (.docx)

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

  • Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
  • Osobnu iskaznicu podnositelja prijave (na uvid)
  • Potvrdu banke o IBAN-u podnositelja zahtjeva
  • Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (preuzima se na linku ovdje)
  • Izjava o osiguranju kulture
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju