Poštovani roditelji djece polaznika podcentra Zvončić,

Ukoliko želite nastaviti koristiti usluge novoosnovanog Dječjeg vrtića Zvončić, Čepin potrebno je zatražiti ispisnicu u podcentru Zvončić za vaše dijete te istu donijeti na blagajnu Dječjeg vrtića Osijek (isključivo od 16.kolovoza nadalje) kako biste mogli dobiti Rješenje o ispisu te podmiriti eventualna dugovanja. Na taj način se ispisujete iz Dječjeg vrtića Osijek te nastavljate koristiti usluge vrtića Zvončić, Čepin. Rješenje o ispisu djeteta iz Dječjeg vrtića Osijek potrebno je dostaviti u Dječji vrtić Zvončić Čepin.

Ostala dokumentacija koju su roditelji dužni dostaviti u Dječji vrtić Zvončić, Čepin:

– potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednja 3 mjeseca ( dohodak od nesamostalnog rada), godišnja prijava poreza za obrtnike ili

– potvrda porezne uprave o prihodima u tekućoj godini, iznimno iz prethodne godine,

– potvrda/rješenje HZZ-a o primanjima ili

– zadnji odrezak mirovine,

– potvrdu Općine Čepin o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade ili komunalnog doprinosa za nekretninu na kojoj dijete ima adresu prebivališta ili boravišta,

– potvrda o radno pravnom statusu roditelja koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana, za dijete zaposlenog roditelja)

– potvrda HZZ-a ili elektronički zapis iz HZMO, za dijete nezaposlenog roditelja,

– bjanko zadužnica u iznosu od 5.000.00 kuna

– presliku osobnih iskaznica oba roditelja, samohranog roditelja ili skrbnika,

– rodni list djeteta (preslika)

NAPOMENA: obavijest se ne odnosi na novoupisanu djecu od 1.9.2022.

Dječji vrtić Osijek i Općina Čepin

OBAVIJEST