Obavještavaju se mještani općine Čepin kako je Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine donijelo Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području općine Čepin u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan područja općine Čepin.

Navedena Odluka će stupiti na snagu dana 16. srpnja 2022. godine.

Upućuju se roditelji, samohrani roditelji odnosno skrbnici s prebivalištem na području općine Čepin da od dana 18. srpnja 2022. godine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na predmetno sufinanciranje.

Zahtjev se podnosi u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin.

Uz zahtjev je  potrebno priložiti:

  1. Izvadak iz Matice rođenih za dijete
  2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije od 30 dana)
  3. Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, samohranog roditelja odnosno skrbnika ( ne starije od 30 dana)
  4. Dokaz da su oba roditelja, samohrani roditelj odnosno skrbnici u radnom odnosu (potvrda poslodavca ne starija od 30 dana)
  5. Potvrdu/ugovor o upisu djeteta u dječji vrtić
  6. Potvrdu da su podmirene sve obveze prema Općini Čepin (izdaje Općina Čepin)
  7. Izjavu da dijete nije upisano u Dječji vrtić Zvončić Čepin, odnosno da je na listi čekanju (izdaje Dječji vrtić Zvončić Čepin)

Upravni odjel pridržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi ostvarivanja predmetnog prava, ukoliko se ukaže potreba za istim.

Po odobrenom zahtjevu Općina Čepin sufinancirati će troškove boravka djece s prebivalištem na području općine Čepin u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan područja općine Čepin (na području Osječko-baranjske županije) u iznosu od 500,00 kn mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene snositi će korisnici usluga.

Zahtjev možete preuzeti OVDJE

Uvid u cjelokupan tekst Odluke možete izvršiti OVDJE