Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos voditelja/ice računovodstva, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelj računovodstva u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

ODLUKA