Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos odgojitelja/ice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 11. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojiteljice u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

ODLUKA