Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 13/22.), te sukladno provedenom javnom natječaju za prijam u radni odnos zdravstveni voditelj/ica (medicinski brat/sestra), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o izboru kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstvene voditeljice u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

ODLUKA