Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Općine Čepin odabiru se kandidati koji su ispunili sve formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin KLASA: 132-01/17-01/1, URBROJ: 2158/05-17-1 od 26. rujna 2017. godine, koji su prošli prethodnu provjeru po Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i koji su na Intervjuu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin ostvarili najveći broj bodova.

Pogledajte Odluku o izboru polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin 2017. (.docx)