Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“,  broj 94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 8. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2018. godine, donijelo je O D L U K U o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čepin.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Čepin
Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Raspored reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada i vrste spremnika i Popis adresa reciklažnih dvorišta