Na temelju članka 45. stavak 4. i članka 50. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin, a po prijedlogu osnivača KLASA: 601-01/20-01/3, URBROJ: 2158-12-22-55 od 07. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 7. sjednici održanoj  11. srpnja 2022. godine donosi ODLUKU o visini naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin

ODLUKA