Sukladno Oglasu o prodaji vozila u vlasništvu Općine Čepin putem usmenog javnog nadmetanja KLASA: 940-01/21-01/17, URBROJ: 2158/05-21-2, od 24. studenog 2021. godine, Povjerenstvo za provođenje usmenog javnog nadmetanja, donosi Z A P I S N I K o provedenom nadmetanju.Tekst Zapisnika u cijelosti možete preuzeti ovdje.