Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvoNa temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo

Odluka o poništenju oglasa (.PDF)