Z A P I S N I K o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) po Oglasu za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb na radno mjesto:

–    Referent – koordinator projekta IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBNOVE I RESTAURACIJE UTVRDE KOLOĐVAR I IZGRADNJE DODATNOG SADRŽAJA K.K.06.1.1.02.0006
–    1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme za vrijeme ugovorenog trajanja projekta (rad na projektu: IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBNOVE I RESTAURACIJE UTVRDE KOLOĐVAR I IZGRADNJE DODATNOG SADRŽAJA K.K.06.1.1.02.0006), uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

ZAPISNIK (.PDF)