Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, donosiNa temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijemeu Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Odluka o poništenju oglasa (.PDF)