Temeljem članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb

na radno mjesto:

– Referent za administrativne poslove
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Rok za prijavu na navedeni Oglas ističe zaključno s 11. srpnja 2023. godine.

Oglas (.PDF)
Upute i obavijesti kandidatima (.PDF)