Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na radno mjesto Referent za administrativne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN), podnosi pročelniku Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU (uključujući rang-listu) po Oglasu za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb na radno mjesto Referent za administrativne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Izvješće (.PDF)