Z A P I S N I K o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) po Oglasu za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb

Zapisnik (.PDF)