Općina Čepin izašla je u susret svim mještanima, kako bi što lakše i povoljnije legalizirali svoje objekte. Objekti se mogu prijaviti za legalizaciju do 30.6.2013. god. Općina Čepin još jednom poziva mještane da iskoriste ovu priliku i da svoju imovinu legaliziraju.

Za sve informacije mogu se javiti u Općinu Čepin, osobno, putem e-maila opcina@cepin.hr, te na tel: 381-166 kontakt osoba Tomislav Kuna, dipl.oec.

Pogledajte više u: Izmjena odluke o komunalnom doprinosu (.doc)