Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin – Obavijest (.doc)