Uklanjanje postojeće i izgradnja nove ulične ograde na katoliĉkom groblju u Čepinu (.PDF dokument)
Sanacija pješačkih staza na katoličkom groblju u Čepinu (.PDF dokument)