Općinski načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac donio je Odluku o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština za školsku godinu 2018./2019.

Pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština priznaje se roditeljima ili skrbnicima učenika koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Čepin i koji pohađaju Osnovnu školu Miroslava Krleže Čepin, Osnovnu školu Vladimir Nazor Čepin i Osnovnu školu Milka Cepelića Vuka.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština pokreće se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev podnose roditelji ili skrbnici učenika.

Podnositelji zahtjeva su uz zahtjev dužni priložiti i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći:

– osobna iskaznica – na uvid,

– preslika IBAN računa roditelja ili skrbnika na kojeg će se doznačiti sredstva.

Pravo na sufinanciranje kupnje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi:

– za učenike od 1. – 4. razreda …………………….500,00 kn

– za učenike od 5. – 6. razreda ………………….…845,00 kn

– za učenike od 7. – 8. razreda ………………….…950,00 kn

Zahtjevi za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava dostavljaju se Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin u vremenskom razdoblju od 02. srpnja do 17. rujna 2018. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava je 17. rujna 2018. godine.

Odluku o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština za školsku godinu 2018./2019. možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva roditelji ili skrbnici mogu preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje.